• تلفن ثابت: 22337953  021 | 22337945  021 
0 آیتم ها - 0 ریال
سبد خرید خالی است!
محصولات شما قیمت

فر های اخوان

فر آشپزخانه اخوان مدل F2

0 نظرها |  ارائه نظریه
9854000 ریال
7390500 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای استیل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی دارای

فر آشپزخانه اخوان مدل F3

0 نظرها |  ارائه نظریه
10143000 ریال
7607250 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه و استیل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت مجهز به موتور جوجه گردان دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر

فر آشپزخانه اخوان مدل F4

0 نظرها |  ارائه نظریه
10001000 ریال
7500750 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه و استیل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر

فر آشپزخانه اخوان مدل F5

0 نظرها |  ارائه نظریه
9850000 ریال
7387500 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه ای مشکی دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر ترموستاتیک و شیشه

فر آشپزخانه اخوان مدل F6

0 نظرها |  ارائه نظریه
10204000 ریال
7653000 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای استیل و شیشه (شیشه رفلکتیو) دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس

فر آشپزخانه اخوان مدل F7

0 نظرها |  ارائه نظریه
10146000 ریال
7609500 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه ای (شیشه رفلکتیو) دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای

فر آشپزخانه اخوان مدل F8

0 نظرها |  ارائه نظریه
10480000 ریال
7860000 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه ای (شیشه رفلکتیو) دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای

فر آشپزخانه اخوان مدل F10

0 نظرها |  ارائه نظریه
10001000 ریال
7500750 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه و استیل (شیشه رفلکتیو - استیل ساحلی) دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس

فر آشپزخانه اخوان مدل F11

0 نظرها |  ارائه نظریه
9939000 ریال
7454250 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای استیل و شیشه دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر تاچ با قابلیت برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر ترموستاتیک و

فر آشپزخانه اخوان مدل F12

0 نظرها |  ارائه نظریه
9939000 ریال
7454250 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه و استیل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر

فر آشپزخانه اخوان مدل F13

0 نظرها |  ارائه نظریه
9976000 ریال
7482000 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه و استیل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر

فر آشپزخانه اخوان مدل F15

0 نظرها |  ارائه نظریه
10006000 ریال
7504500 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه واستیل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قایلیت تنظیم برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر

فر آشپزخانه اخوان مدل F16

0 نظرها |  ارائه نظریه
10364000 ریال
7773000 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه ای مشکی (ابزار خورده) دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس

فر آشپزخانه اخوان مدل F17

0 نظرها |  ارائه نظریه
10008000 ریال
7506000 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه و استیل دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر دیجیتالی با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر

فر آشپزخانه اخوان مدل F18

0 نظرها |  ارائه نظریه
10607000 ریال
7955250 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه سفید مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر ترموستاتیک و شیشه ایتالیایی دارای

فر آشپزخانه اخوان مدل F21

0 نظرها |  ارائه نظریه
13566000 ریال
10174500 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه مشکی دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان و شلف و ریل تلسکوپی دارای تایمر تاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای فن داکتی داخلی جهت

فر آشپزخانه اخوان مدل F22

0 نظرها |  ارائه نظریه
13886000 ریال
10414500 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای استیل و شیشه مشکی دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان و شلف و ریل تلسکوپی دارای تایمرتاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای فن داکتی

فر آشپزخانه اخوان مدل F23

0 نظرها |  ارائه نظریه
12736000 ریال
9552000 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه مشکی دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمرتاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت

فر آشپزخانه اخوان مدل F24

0 نظرها |  ارائه نظریه
12105000 ریال
9078750 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : گاز و برق سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای استیل و شیشه مشکی دارای گریل برقی و شعله پخش کن گازی مجهز به موتور جوجه گردان دارای تایمرتاچ اسکرین با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن

فر آشپزخانه اخوان مدل F28

0 نظرها |  ارائه نظریه
10405000 ریال
7803750 ریال

محصول در یک نگاه : کارکرد محصول : تمام گازی سایز: 55*60*60 سانتیمتر ویژگی ها: نمای شیشه ای دارای تایمردیجیتال با قابلیت تنظیم برنامه پخت دارای فن داکتی داخلی جهت یکنواخت کردن حرارت دارای شیلنگ ایمنی استنلس استیل دارای شیر ترموستاتیک و شیشه

تماس با ما

نشانی : تهران-بزرگراه رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه مهدی - پلاک 16 - طبقه اول - واحد 1

  • ایران - تهران
  • (021) 22337945
  • (021) 22337953
  • (021) 22337753
 
 
بالا