• تلفن ثابت: 22337953  021 | 22337945  021 
0 آیتم ها - 0 ریال
سبد خرید خالی است!
محصولات شما قیمت

هود های اخوان

هود آشپزخانه اخوان مدل H1

0 نظرها |  ارائه نظریه
4254000 ریال
3190500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H1-G

0 نظرها |  ارائه نظریه
4317000 ریال
3237750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای دودی ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه دودی و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H2

0 نظرها |  ارائه نظریه
4608000 ریال
3456000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H4

0 نظرها |  ارائه نظریه
5082000 ریال
3811500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای تمام استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه مجهز به سیستم کنترل از راه دور دارای

هود آشپزخانه اخوان مدل H10

0 نظرها |  ارائه نظریه
3800000 ریال
2850000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H11

0 نظرها |  ارائه نظریه
4213000 ریال
3159750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر / 80 سانتی متر / 100 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر

هود آشپزخانه اخوان مدل H11-G

0 نظرها |  ارائه نظریه
4276000 ریال
3207000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای دودی ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه دودی و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر

هود آشپزخانه اخوان مدل H16

0 نظرها |  ارائه نظریه
2695000 ریال
2021250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : زیرکابینتی سایز : 90 سانتی متر / 60 سانتی متر بدنه محصول : تمام استیل ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای تمام استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H18

0 نظرها |  ارائه نظریه
3963000 ریال
2972250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H18-G

0 نظرها |  ارائه نظریه
4023000 ریال
3017250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای دودی ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه دودی و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H19

0 نظرها |  ارائه نظریه
6614000 ریال
4960500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : تمام استیل ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای تمام استیل دارای صفحه نمایشگر مجهز به سیستم کنترل از راه دور دارای لامپ LED دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H20

0 نظرها |  ارائه نظریه
4371000 ریال
3278250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای صفحه نمایشگر دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای کلید لمسی

هود آشپزخانه اخوان مدل H20-G

0 نظرها |  ارائه نظریه
4430000 ریال
3322500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای دودی ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه دودی و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر دارای کلید لمسی

هود آشپزخانه اخوان مدل H21

0 نظرها |  ارائه نظریه
6135000 ریال
4601250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز (قطر هود) : 74 سانتی متر بدنه محصول : شیشه ای مشکی ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر دارای کلید لمسی دارای لامپ LED

هود آشپزخانه اخوان مدل H22

0 نظرها |  ارائه نظریه
4912000 ریال
3684000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ LED

هود آشپزخانه اخوان مدل H24

0 نظرها |  ارائه نظریه
4594000 ریال
3445500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر

هود آشپزخانه اخوان مدل H25

0 نظرها |  ارائه نظریه
4594000 ریال
3445500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای کلید لمسی

هود آشپزخانه اخوان مدل H27

0 نظرها |  ارائه نظریه
5043000 ریال
3782250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه صفحه نمایشگر و لامپ LED مجهز به سیستم کنترل از راه دور دارای کلید

هود آشپزخانه اخوان مدل H27-4S

0 نظرها |  ارائه نظریه
5089000 ریال
3816750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه مشکی و استیل دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه

هود آشپزخانه اخوان مدل H28

0 نظرها |  ارائه نظریه
4632000 ریال
3474000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه مجهز به سنسور دارای صفحه نمایشگر مجهز به سیستم

هود آشپزخانه اخوان مدل H28-G

0 نظرها |  ارائه نظریه
4695000 ریال
3521250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه دودی و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه مجهز به سنسور مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H28-4S

0 نظرها |  ارائه نظریه
4803000 ریال
3602250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر مجهز به سیستم کنترل از راه دور دارای لامپ SMD مجهز به

هود آشپزخانه اخوان مدل H29

0 نظرها |  ارائه نظریه
5887000 ریال
4415250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : جزیره ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای تمام استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H30

0 نظرها |  ارائه نظریه
4657000 ریال
3492750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 60 سانتی متر بدنه محصول : استیل شیشه ای ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر

هود آشپزخانه اخوان مدل H31

0 نظرها |  ارائه نظریه
4090000 ریال
3067500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 60 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر دارای کلید لمسی

هود آشپزخانه اخوان مدل H32-TS

0 نظرها |  ارائه نظریه
6435000 ریال
4826250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H32-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
6234000 ریال
4675500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H33-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
6707000 ریال
5030250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H33-TS

0 نظرها |  ارائه نظریه
6826000 ریال
5119500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H34-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
7408000 ریال
5556000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 80 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه واستیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H34-4S

0 نظرها |  ارائه نظریه
7534000 ریال
5650500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 80 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه واستیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H35

0 نظرها |  ارائه نظریه
4712000 ریال
3534000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه دودی واستیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل تنظیم دارای لامپ SMD مجهز به سیستم کنترل از راه دور دارای صفحه نمایشگر

هود آشپزخانه اخوان مدل H36

0 نظرها |  ارائه نظریه
4352000 ریال
3264000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه دودی واستیل دودکش مکعبی بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ SMD مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H37

0 نظرها |  ارائه نظریه
3800000 ریال
2850000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای دودکش قابل تنظیم نمای شیشه ای و بدنه مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ SMD مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H38

0 نظرها |  ارائه نظریه
5630000 ریال
4222500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ LED موتور و متعلقات ایتالیایی

هود آشپزخانه اخوان مدل H39

0 نظرها |  ارائه نظریه
5242000 ریال
3931500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 60 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ LED

هود آشپزخانه اخوان مدل H42

0 نظرها |  ارائه نظریه
4667000 ریال
3500250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای و بدنه مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه

هود آشپزخانه اخوان مدل H43-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
7894000 ریال
5920500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 80 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای تمام استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H44-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
6277000 ریال
4707750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H45-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
6570000 ریال
4927500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای استیل وشیشه دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H46-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
6440000 ریال
4830000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H47

0 نظرها |  ارائه نظریه
4778000 ریال
3583500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H49

0 نظرها |  ارائه نظریه
4670000 ریال
3502500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای و بدنه مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور

هود آشپزخانه اخوان مدل H49-TS

0 نظرها |  ارائه نظریه
4968000 ریال
3726000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا دارای دودکش تیتانیوم نمای شیشه ای و بدنه مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه

هود آشپزخانه اخوان مدل H51-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
5480000 ریال
4110000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای دودکش بلند و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز

هود آشپزخانه اخوان مدل H52

0 نظرها |  ارائه نظریه
4677000 ریال
3507750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای و بدنه مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H55-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
6280000 ریال
4710000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H57-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
7565000 ریال
5673750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به درب اتوماتیک برقی

هود آشپزخانه اخوان مدل H58-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
7726000 ریال
5794500 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 80 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H59

0 نظرها |  ارائه نظریه
5237000 ریال
3927750 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ LED دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه

هود آشپزخانه اخوان مدل H63-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
5611000 ریال
4208250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H64

0 نظرها |  ارائه نظریه
3500000 ریال
2625000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : مخفی سایز : 70 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای لامپ SMD

هود آشپزخانه اخوان مدل H67-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
5355000 ریال
4016250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 60 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H53-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
6280000 ریال
4710000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای سفید دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H65-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
5687000 ریال
4265250 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

هود آشپزخانه اخوان مدل H66-T

0 نظرها |  ارائه نظریه
5868000 ریال
4401000 ریال

محصول در یک نگاه : دسته محصول : شومینه ای سایز : 90 سانتی متر ویژگی ها: مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای مشکی دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر و لامپ SMD دارای کلید لمسی مجهز به سیستم کنترل از راه دور مجهز به سنسور

تماس با ما

نشانی : تهران-بزرگراه رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه مهدی - پلاک 16 - طبقه اول - واحد 1

  • ایران - تهران
  • (021) 22337945
  • (021) 22337953
  • (021) 22337753
 
 
بالا