• تلفن ثابت: 22337953  021 | 22337945  021 
0 آیتم ها - 0 ریال
سبد خرید خالی است!
محصولات شما قیمت

اجاق گازهای بیمکث

اجاق گاز بیمکث مدل MG 003

0 نظرها |  ارائه نظریه
6250000 ریال
4687500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : سه شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 52 * 62 سانتی متر نوع شیر و سرشعله ها :Defendi ایتالیا - Copreci اسپانیا نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع توضیحات : قطعات ایتالیایی

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0013

0 نظرها |  ارائه نظریه
7650000 ریال
5737500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 86 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 004

0 نظرها |  ارائه نظریه
6250000 ریال
4687500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : سه شعله صفحه استیل ضد زنگ طراحی زیبا دارای 2 عدد بست نگهدارنده شلنگ جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 52 * 62 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 005

0 نظرها |  ارائه نظریه
9100000 ریال
6825000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس :استنلس استیل سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 00309 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
3750000 ریال
2812500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : دو شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 50 * 90 سانتی متر 1391 واحد نمونه استاندارد سال دارای استاندارد ایران و اروپا قطعات ایتالیایی نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع توضیحات : قطعات

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0010 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
6600000 ریال
4950000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 86 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0011 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
9390000 ریال
7042500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0012

0 نظرها |  ارائه نظریه
6600000 ریال
4950000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 86 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0014

0 نظرها |  ارائه نظریه
7390000 ریال
5542500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : چهار شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 52 * 62 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0015

0 نظرها |  ارائه نظریه
8150000 ریال
6112500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 86 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0016 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
9390000 ریال
7042500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه و استیل سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0017

0 نظرها |  ارائه نظریه
9390000 ریال
7042500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 51 * 91 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع نوع شیر و سرشعله ها : Defendi ایتالیا - Copreci اسپانیا

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0018

0 نظرها |  ارائه نظریه
6300000 ریال
4725000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : چهار شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 51 * 81 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0020

0 نظرها |  ارائه نظریه
16000000 ریال
12000000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 51 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع نوع شیر و سرشعله ها : Defendi ایتالیا - Copreci اسپانیا

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0021 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
8850000 ریال
6637500 ریال

محصول در یک نگاه : نام مدل :MG 0021 برقی تعداد شعله : چهار شعله جنس : شیشه Schott شات آلمان سایز : 50 * 90 سانتی متر صفحه کنترل تمام لمسی نوع گاز مصرفی : دارای المنت برقی

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0022 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
6500000 ریال
4875000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : دو شعله جنس : شیشه سایز : 28.8 * 51 سانتی متر مجهز به صفحه لمسی مجهز به قفل کودک دارای المنت برقی قطعات EGO آلمان نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0024 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
9400000 ریال
7050000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه و استیل سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0025 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
3450000 ریال
2587500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : تک شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 51 * 30 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0028 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
6600000 ریال
4950000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 86 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع نوع شیر و سرشعله ها : Defendi ایتالیا - Copreci اسپانیا

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0031

0 نظرها |  ارائه نظریه
7500000 ریال
5625000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : چهار شعله جنس : استنلس استیل سایز : 51 * 60 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0032

0 نظرها |  ارائه نظریه
6250000 ریال
4687500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه و استیل سایز : 50 * 60 سانتی متر کارکرد :گاز و برق دارای یک شعله برقی و 3 شعله گازی طراحی زیبا دارای استاندارد ایران و اروپا نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0034

0 نظرها |  ارائه نظریه
8700000 ریال
6525000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 51 * 89 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0038

0 نظرها |  ارائه نظریه
8700000 ریال
6525000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 51 * 89 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0039 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
7650000 ریال
5737500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 51 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0040 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
7650000 ریال
5737500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0043 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
6600000 ریال
4950000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0044 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
6600000 ریال
4950000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه ای سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0045

0 نظرها |  ارائه نظریه
9400000 ریال
7050000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه و استیل سایز : 51 * 89 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0046

0 نظرها |  ارائه نظریه
9400000 ریال
7050000 ریال

محصول در یک نگاه : نام مدل : MG 0045 Lorenzo Bela تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 51 * 89 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0047 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
6000000 ریال
4500000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : چهار شعله جنس : شیشه سکوریت شده قطعات ایتالیایی سایز : 51 * 59 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0048

0 نظرها |  ارائه نظریه
8800000 ریال
6600000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0049

0 نظرها |  ارائه نظریه
8900000 ریال
6675000 ریال

محصول در یک نگاه : نام مدل :MG 0049 Flora S تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0051 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
7800000 ریال
5850000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استیل سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0052

0 نظرها |  ارائه نظریه
5250000 ریال
3937500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : دو شعله جنس : استنلس استیل سایز : 30 * 50 سانتی متر جرقه زن اتوماتیک طراحی زیبا جنس شیر Defendi ایتالیا و سرشعله ها Copreci اسپانیایی هست نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0054 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
7950000 ریال
5962500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استیل سایز : 50 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0056 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
7650000 ریال
5737500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه و استیل سایز : 51 * 86 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0057 G

0 نظرها |  ارائه نظریه
7650000 ریال
5737500 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : شیشه سکوریت شده سایز : 50 * 86 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 009

0 نظرها |  ارائه نظریه
5150000 ریال
3862500 ریال

محصول در یک نگاه کابل برق دارد: تعداد شعله : چهار شعله جنس : استنلس استیل سایز : 50 * 58 سانتی متر دارای 2 عدد بست نگهدارنده شلنگ گاز دارای پلوپز بزرگ در سمت راست میباشد نوع گاز مصرفی :قابل تنظیم با گاز شهری و گاز سیلندری مایع

اجاق گاز بیمکث مدل MG 0019

0 نظرها |  ارائه نظریه
6800000 ریال
5100000 ریال

محصول در یک نگاه : تعداد شعله : پنج شعله جنس : استنلس استیل سایز : 51 * 90 سانتی متر نوع گاز مصرفی : قابلیت تنظیم با گاز شهری و یا گاز سیلندری مایع

تماس با ما

نشانی : تهران-بزرگراه رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه مهدی - پلاک 16 - طبقه اول - واحد 1

  • ایران - تهران
  • (021) 22337945
  • (021) 22337953
  • (021) 22337753
 
 
بالا