• تلفن ثابت: 22337953  021 | 22337945  021 
0 آیتم ها - 0 ریال
سبد خرید خالی است!
محصولات شما قیمت

سینک های استیل البرز

سینک استیل البرز روکار کد 165

0 نظرها |  ارائه نظریه
1520000 ریال
1170400 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 1 عمق لگن : 130

سینک استیل البرز توکار کد 170

0 نظرها |  ارائه نظریه
2162000 ریال
1664740 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 1 عمق لگن : 165

سینک استیل البرز توکار کد 214

0 نظرها |  ارائه نظریه
3016000 ریال
2322320 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 150

سینک استیل البرز روکار کد 214

0 نظرها |  ارائه نظریه
2521000 ریال
1941170 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 150

سینک استیل البرز توکار کد 215

0 نظرها |  ارائه نظریه
3105000 ریال
2390850 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 150

سینک استیل البرز روکار کد 215

0 نظرها |  ارائه نظریه
2595000 ریال
1998150 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 150

سینک استیل البرز روکار کد 220

0 نظرها |  ارائه نظریه
1872000 ریال
1441440 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 130

سینک استیل البرز روکار کد 260

0 نظرها |  ارائه نظریه
1832000 ریال
1410640 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 130

سینک استیل البرز توکار کد 270

0 نظرها |  ارائه نظریه
2598000 ریال
2000460 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 130

سینک استیل البرز روکار کد 270

0 نظرها |  ارائه نظریه
1887000 ریال
1452990 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 130

سینک استیل البرز توکار کد 510

0 نظرها |  ارائه نظریه
3617000 ریال
2785090 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 165

سینک استیل البرز روکار کد 510

0 نظرها |  ارائه نظریه
3617000 ریال
2785090 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 165

سینک استیل البرز توکار کد 605

0 نظرها |  ارائه نظریه
3424000 ریال
2636480 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز روکار کد 605

0 نظرها |  ارائه نظریه
3558000 ریال
2739660 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز توکار کد 608

0 نظرها |  ارائه نظریه
3748000 ریال
2885960 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز روکار کد 608

0 نظرها |  ارائه نظریه
3913000 ریال
3013010 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز توکار کد 610

0 نظرها |  ارائه نظریه
4109000 ریال
3163930 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز روکار کد 610

0 نظرها |  ارائه نظریه
4403000 ریال
3390310 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 1.5 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز توکار کد 611

0 نظرها |  ارائه نظریه
4300000 ریال
3311000 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز روکار کد 611

0 نظرها |  ارائه نظریه
4529000 ریال
3487330 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز روکار کد 612

0 نظرها |  ارائه نظریه
4658000 ریال
3586660 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 165

سینک استیل البرز توکار کد 614

0 نظرها |  ارائه نظریه
4434000 ریال
3414180 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز روکار کد 614

0 نظرها |  ارائه نظریه
4761000 ریال
3665970 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز توکار کد 618

0 نظرها |  ارائه نظریه
3293000 ریال
2535610 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 1 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز روکار کد 618

0 نظرها |  ارائه نظریه
3293000 ریال
2535610 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 1 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز توکار کد 725

0 نظرها |  ارائه نظریه
4042000 ریال
3112340 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 165

سینک استیل البرز روکار کد 725

0 نظرها |  ارائه نظریه
4300000 ریال
3311000 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 165

سینک استیل البرز توکار کد 733

0 نظرها |  ارائه نظریه
4765000 ریال
3669050 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 عمق لگن : 175

سینک استیل البرز توکار کد 734

0 نظرها |  ارائه نظریه
4765000 ریال
3669050 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 52*116 سانتی متر

سینک استیل البرز روکار کد 734

0 نظرها |  ارائه نظریه
5098000 ریال
3925460 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 سایز : 52*116 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کد 735

0 نظرها |  ارائه نظریه
4765000 ریال
3669050 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 110 سانتی متر

سینک استیل البرز روکار کد 735

0 نظرها |  ارائه نظریه
5098000 ریال
3925460 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 سایز : 110 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کد 736

0 نظرها |  ارائه نظریه
4765000 ریال
3669050 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 120 سانتی متر

سینک استیل البرز روکار کد 736

0 نظرها |  ارائه نظریه
5098000 ریال
3925460 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 سایز : 120 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کد 810

0 نظرها |  ارائه نظریه
2670000 ریال
2055900 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 1 سایز : 60 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کد 812

0 نظرها |  ارائه نظریه
5862000 ریال
4513740 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 100 سانتی متر

سینک استیل البرز روکار کد 812

0 نظرها |  ارائه نظریه
6312000 ریال
4860240 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 سایز : 100 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کد 813

0 نظرها |  ارائه نظریه
5959000 ریال
4588430 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 100 سانتی متر

سینک استیل البرز روکار کد 813

0 نظرها |  ارائه نظریه
6376000 ریال
4909520 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 سایز : 100 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کد 814

0 نظرها |  ارائه نظریه
6238000 ریال
4803260 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 120 سانتی متر

سینک استیل البرز روکار کد 814

0 نظرها |  ارائه نظریه
6667000 ریال
5133590 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 سایز : 120 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کد 815

0 نظرها |  ارائه نظریه
6551000 ریال
5044270 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 120 سانتی متر

سینک استیل البرز روکار کد 815

0 نظرها |  ارائه نظریه
7010000 ریال
5397700 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : روکار تعداد لگن : 2 سایز : 120 سانتی متر

سینک استیل البرز توکار کریستال 1

0 نظرها |  ارائه نظریه
11131000 ریال
8570870 ریال

محصول در یک نگاه : نوع سینک : توکار تعداد لگن : 2 سایز : 120 سانتی متر

تماس با ما

نشانی : تهران-بزرگراه رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه مهدی - پلاک 16 - طبقه اول - واحد 1

  • ایران - تهران
  • (021) 22337945
  • (021) 22337953
  • (021) 22337753
 
 
بالا